Цени

Месечно възнаграждение за фирми нерегистрирани по ДДС:
Вид клиенти За фирми, занимаващи се само с услуги За фирми, занимаващи се с търговия и услуги За фирми, занимаващи се с производство
Фирми с до 30 док. месечно нерег. по ДДС      60.00 лв.      100.00 лв.        120.00 лв.
Фирми с от 30 до 60 док. месечно нерег. по ДДС      80.00 лв.      120.00 лв.        150.00 лв.
Фирми с от 60 до 100 док месечно нерег. по ДДС      120.00 лв.      150.00 лв.        200.00 лв.
Фирми с над 101 док. месечно нерег. по ДДС По договаряне По договаряне По договаряне
Месечно възнаграждение за фирми регистрирани по ДДС:
Вид клиенти За фирми, занимаващи се само с услуги За фирми, занимаващи се с търговия и услуги За фирми, занимаващи се с производство
Фирми с до 30 док. месечно рег. по ДДС      120.00 лв.      150.00 лв.        200.00 лв.
Фирми с от 30 до60 док. месечно рег. по ДДС      200.00 лв.      250.00 лв.        300.00 лв.
Фирми с от 60 до 100 док. месечно рег. по ДДС      250.00 лв.      300.00 лв.        350.00 лв.
Фирми с над 101 док. месечно рег. по ДДС По договаряне По договаряне По договаряне
  • В цените е включено и обработка на заплати до 5 човека. За всеки допълнителен се договаря допълнително възнаграждение

Забележка:

 1. ДОКУМЕНТ е първичен документ по Закона за счетоводството – фактури, ведомости за работни заплати, касови ордери и т.н.

 2. ПЕРСОНАЛ е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване – трудови договори, договори за управление и контрол, самоосигуряващи се лица.

Всички цени са крайни, в български лева и са примерни. След анализ на конкретната дейност на клиента и постигната договореност.

 

  • Договаряне на цени за:
  • Попълване на Инстастат декларация
  • Счетоводно облужване на наемодатели и своботни професии
  • Еднократни счетоводни услуги
  • Попълване на годишни данъчни декларации