Счетоводни услуги

  • Изготвяне на счетоводна политика
  • Пълно счетоводно обслужване, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти, Международните счетоводни стандарти и другите действащи нормативни изисквания и методически указания.
  • Обработка на работни заплати (Payroll) и Личен състав
  • Изготвяне на годишни финансови отчети
  • Банкиране
  • Регистрация по ЗДДС