Правни услуги

  • Регистрация и пререгистрация на фирми
  • Съдебно-процесуална помощ
  • Изготвяне на трудови/граждански договори, както и методическа помощ и консултации във връзка с трудово-правните взаимоотношения с персонала
  • Данъчно-правен анализ при сключване на търговски или други договори
  • Участие в преговори или процедури
  • Съдебното събиране на вземания.