Нова водеща новина

Нова водеща новина

Сроковете за публикуване: Всички търговци по смисъла на Търговския закон: • Чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър • В срок до 30 юни  на следващата година Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на